PDF Yazdır e-Posta

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bilgisayar Mühendisliği

Doktora Programı (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı


Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, endüstrinin istediği yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden üretken araştırmacılar yetiştirmeyi, ilgili teknik alanlarda bilime özgün katkılar yaparak Türkiye’nin ihtiyacı olan öğretim üyesi kadrosunun yetişmesine katkıda bulunmayı ve bilişim projelerinin analizi, planlanması ve yönetimi konularında uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda, Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’na kabul edilen öğrenciler programlarını kendi ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre aşağıdaki uzmanlık alanlarında uygun olarak şekillendirebileceklerdir:

 • Bilgisayar Bilimleri
 • Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim
 • Yapay Zeka
 • Yazılım Sistemleri

 

Uzmanlık Alanlarımız:

 

 • Bilgisayar Bilimleri Uzmanlık Alanı (BB): Temel Bilgisayar Mühendisliği programına ilgi duyan, paralel hesaplama, görüntü işleme, bilgisayar derleyicileri ve bilgisayar mimarisi gibi uygulamalarda yetkinlik kazanmak isteyenleri hedef alan bir uzmanlık alanıdır.
 • Bilgisayar Ağları ve Mobil İletişim (BA): Bilgi ve iletişim teknolojilerine ilgi duyan, mobil ve kablosuz haberleşme, Internet, bulutsal bilişim, ağ güvenliği ve şifreleme gibi uygulamalarda yetkinlik kazanmak isteyenleri hedef alan bir uzmanlık alanıdır.
 • Yapay Zeka Uzmanlık Alanı (YZ): Makine ögrenmesi, yapay sinir ağları, temsil sistemleri ve veri madenciliği yöntemlerini öğrenmek isteyenleri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır.
 • Yazılım Sistemleri Uzmanlık Alanı (YS): Yazılım mühendisliğinde proje ve kalite yönetimi, insan bilgisayar etkileşim, iş zekası, akıllı öğrenme araçları,  veri modelleme, sayısal yöntemler, hesaplamalı matematik gibi uygulamalarda yetkinlik kazanmak isteyenleri hedef alan bir uzmanlık alanıdır.

Program Yapısı:

 • İngilizce sunulan programda yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler için doktora programı, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet doktora dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
 • Lisans diplomasına sahip öğrenciler için bütünleşik doktora programı mevcuttur. Bütünleşik program, toplam kırk iki (42) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi yüksek lisans ve yedi doktora dersi ile, doktora yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bütünleşik programa dahil olan öğrenciler, istedikleri takdirde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na yatay geçiş yapabilirler.
 • Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencilerine sağlanacak burs olanakları:
  • Lisansüstü Eğitim Ücreti Bursu: Bu burs tipinde öğrenciler okul ücretini ödemezler.
  • Lisansüstü Eğitim Başarı Bursu: Bu burs tipinde öğrenciler hem okul ücretinden muaftırlar, hem de aylık başarı bursu alırlar.
  • Çalışanlar için Başarı Bursu: Bir şirkette ya da kamu kuruluşunda çalışan öğrencilere başarı durumlarına göre Burs Komisyonu’nca belirlenen oranlarda burs verilir (Bu oran en fazla Lisansüstü Eğitim Ücreti’nin %50’si olabilir).

Lisansüstü Eğitim Ücreti Bursu ve Lisansüstü Eğitim Başarı Bursu alan tüm öğrenciler çalışmalarına destek veren öğretim görevlisine asistanlık yapmakla ve bölüm tarafından verilen sınav gözetmenliği ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kimler Başvurabilir:

Mühendislik ve ilgili dallarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doğrudan ya da bilimsel hazırlık derslerini tamamladıktan sonra doktora programına kayıt olabileceklerdir.

Başvuru Koşulları:

 1. Doktora programımıza başvuran adayların kabul edilebilmek için bir önceki eğitimlerinde genel not ortalamalarının en az 2.75 olması gerekir.
 2. Doktora programına başvurmak için ALES’ten sayısal puan türünden en az 60 almak veya GRE sayısal puan türünden en az 635 almak gerekmektedir.
 3. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS veya KPDS’den en az 65 puan, TOEFL’ dan en az 213 (Bilgisayar Tabanlı)  veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dil sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

Nasıl Başvurabilirim?

Doktora Programı’na dahil olmak isteyen adaylar başvurularını internet üzerinden yapmalı ve aşağıdaki belgeleri Fen Bilimler Enstitüsü’ne göndermelidirler.

 • Özgeçmiş belgesi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren tasdikli transkript fotokopisi
 • ALES, GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi fotokopisi (varsa)
 • KPDS, ÜDS, TOEFL veya IELTS sınav sonuç belgesi fotokopisi (varsa).


Başvuru minimum kriterlerini sağlayan adaylar başvuru döneminin sonunda mülakata çağrılacaklardır. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar programa kabul edilmiş olacaklardır. Herhangi bir sebepten ötürü mülakata katılamayacak adayların doktora çalışmasını neden ve hangi konuda yapmak istediğini, amacını, çalışmasının olası sonuçlarını ve bu çalışmayı hangi öğretim elemanının danışmanlığında yapmak istediğini açıklayan bir yazıyı Fen Bilimler Enstitüsü’ne göndermeleri gerekmektedir.

Mülakatta başarılı bulunan adaylar, programa kesin kayıt için yukarıdaki belgelere ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen belgeleri teslim etmelidirler. ALES veya KPDS sınav sonuç belgesi olmayan adayların programa kayıtları, bu sınavlardan geçerli sonuçları alıncaya kadar, özel öğrenci statüsünde yapılacaktır.

Başvuru için web adresi: http://www.bahcesehir.edu.tr/fenbilimleri
Belgelerin gönderileceği adres:

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çırağan Cad. No.4, 34353, Beşiktaş, İSTANBUL, Türkiye

Tel: +90 212 381 5802

Faks: +90 212 381 0042